Піснеспіви

Name Play
Bog predichnyj
Hor Feodosievskogo monastyria

Track02
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj rano rano
Hor Feodosievskogo monastyria

Temnenka nichenka
Hor Feodosievskogo monastyria

Nova radist` stala
Hor Feodosievskogo monastyria

Bog rozhdaetsa
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj zijshly z neba angely
Hor Feodosievskogo monastyria

Na nebi zirka
Hor Feodosievskogo monastyria

Na cviatyj vechir
Hor Feodosievskogo monastyria

Na Jordanskij richtsi
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj na richzi na Jordani
Hor Feodosievskogo monastyria

Byv sviaty vechir
Hor Feodosievskogo monastyria

Oj ty pane gospodariu
Hor Feodosievskogo monastyria

Pavochka
Hor Feodosievskogo monastyria

Nebo jasni zirky vkryly
Hor Feodosievskogo monastyria

Mnogolittia
Hor Feodosievskogo monastyria

Name Play
01-Psalom 103
Hor KPBA

10-Utverdy Bozhe...
Hor KPBA

11-Mnogolittia
Hor KPBA

02-Blazhen muzh...
Hor KPBA

03-Svite tyhyj...
Hor KPBA

04-Spodoby, Gospody...
Hor KPBA

05-Nyni vidpuskaesh...
Hor KPBA

06-Nehaj bude imja Gospodnie...
Hor KPBA

07-Hvalite imja Gospodnie...
Hor KPBA

08-Velychae dusha moja Gospoda.
Hor KPBA

09-Velyke slavoslivja
Hor KPBA